ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัข

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัข

เรื่อง/ภาพปก : Royal Canin

แม้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุ สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ของคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสุนัขในระยะยาว

มีหลายสิ่งที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัข ซึ่งควรพิจารณาความต้องการทั้งหมดของสุนัข รวมทั้งเรื่องการแปรงขน ค่าใช้จ่ายในการพาไปพบสัตวแพทย์ การประกัน และค่าอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุ สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ของคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสุนัข

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสุนัข

การเลี้ยงสุนัขมาพร้อมกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย กฎและหน้าที่ของเจ้าของจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการเลี้ยงสุนัขมีพื้นฐานที่เหมือนกันบางประการ

 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อ: การซื้อสุนัขถือเป็นการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์โดยมีผู้ขาย (ผู้เพาะพันธุ์สัตว์) และผู้ซื้อ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีภาระผูกพันทางกฎหมาย ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันสำหรับ “สินค้า” ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ (ไม่ป่วยหรือพิการ) และเป็นไปตามลักษณะที่คาดหวังทั้งหมด (เช่น มาตรฐานของสายพันธุ์) ปกติแล้วจะมีสัญญาและค่าธรรมเนียม ณ จุดซื้อ
 • ลักษณะเฉพาะที่จำเป็น: เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและความเป็นไปได้ในการฟ้องร้อง หลายประเทศบังคับใช้กฎที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดทำข้อมูลระบุลักษณะเฉพาะที่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นการสักหรือการฝังไมโครชิป แน่นอนว่าข้อมูลนี้ต้องลงทะเบียน จัดเก็บ และจัดการโดยองค์กรกลาง (ปกติแล้วมักเป็นองค์กรภายในประเทศ) ส่วนใหญ่ผู้เพาะพันธุ์สัตว์จะรับผิดชอบจัดการกระบวนการเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ในช่วงการให้คำปรึกษาสำหรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกมักจะเป็นความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ เมื่อคุณนำสุนัขกลับบ้าน คุณต้องไม่ลืมลงทะเบียนสุนัขภายใต้ชื่อของคุณ และอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอถ้าคุณเปลี่ยนที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ผู้คนจะสามารถติดต่อคุณได้ หากสุนัขของคุณหายไป นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของสุนัขอีกด้วย
 • การลงทะเบียน: ใบรับรองการเป็นเจ้าของหรือการประกาศอย่างเป็นทางการในการเลี้ยงสุนัขเป็นข้อบังคับในหลายประเทศ และบางครั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างในเมืองต่าง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายทั้งหมด ไม่เช่นนั้น เจ้าหน้าที่อาจยึดสุนัขไปจากคุณ
 • การฉีดวัคซีนที่จำเป็น: ลูกสุนัขมีการฉีดวัคซีนสองชุดในช่วง 12 สัปดาห์แรก โดยทั่วไปผู้เพาะพันธุ์สัตว์หรือศูนย์ช่วยเหลือมักจะทำวัคซีนชุดแรกเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าคุณพาลูกสุนัขกลับบ้านก่อนอายุ 12 สัปดาห์ คุณอาจต้องจัดการพาลูกสุนัขไปฉีดวัคซีนชุดที่สองเอง ซึ่งจะไม่ครอบคลุมภายใต้การประกันสัตว์เลี้ยงของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการประกัน

การทำประกันสัตว์เลี้ยงของคุณมี 2 องค์ประกอบด้วยกัน ข้อแรกคือเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงของคุณในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหา สุขภาพที่ไม่คาดคิด ข้อที่สองคือในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดจากสัตว์เลี้ยงของคุณ

 • การประกันบุคคลที่สาม: เป็นความคิดที่ดีในการทำประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสุนัขของคุณ รวมถึงเพื่อให้การสนับสนุนคุณในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดคิดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตวแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด: ลูกสุนัขจอมแสบอาจจะงับสิ่งของมีค่า (แว่นตา เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ) ของเพื่อนหรือผู้มาเยือนอย่างมีความสุข แม้ว่าโดยปกติแล้วการประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณเองก็ตาม รวมทั้งคุณจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หากสุนัขของคุณเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนน (เช่น มีคนต้องหักหลบกะทันหันเพื่อไม่ให้ชนสุนัข)
 • การประกันสุขภาพ: ในบางประเทศ คุณยังสามารถซื้อประกันสุขภาพที่คุ้มครองสุนัขของคุณด้วย แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่น คุณควรตรวจสอบว่ามีการประกันสัตว์เลี้ยงในประเทศของคุณหรือไม่ ก่อนที่จะซื้อสัตว์เลี้ยง
 • สภาวะที่เป็นมาก่อน: กรมธรรม์ส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองสภาวะที่เป็นมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะทำประกันให้กับลูกสุนัขของคุณ สภาวะเรื้อรังหรือสภาวะอ่อนแอหลายอย่าง (เช่น ภูมิแพ้ผิวหนัง หรือการเจริญเติบโตผิดปกติ) ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่อายุยังน้อย
 • การสร้างกรมธรรม์ของคุณเอง: หากประเทศของคุณไม่มีการประกันสัตว์เลี้ยงหรือ หากคุณไม่ต้องการลงทุนในเรื่องนี้ วิธีหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาสุขภาพคือการสร้างกรมธรรม์ของคุณเอง เริ่มตั้งแต่วัยที่ยังเป็นลูกสุนัข คุณควรตัดสินใจว่าจะออมเงินไว้เดือนละเท่าใด นี่จะเป็น “บัญชีออมทรัพย์” สำหรับสุนัขของคุณ ซึ่งจะค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นและอาจมีประโยชน์อย่างมากหากเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ แม้หวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้เงินจำนวนนี้ แต่เงินที่เก็บออมไว้จะมีประโยชน์มากสำหรับการดูแลเมื่อสุนัขอายุมากหรือ … การซื้อสายจูงเส้นใหม่หรือที่นอนใหม่สำหรับสุนัข

ค่าใช้จ่ายของการแปรงขนและการดูแลสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องของการเลี้ยงสุนัขนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัข อายุ และไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างมาก 

 • โภชนาการ: อาหารเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่เห็นได้ชัด แต่หากสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ได้มีความต้องการด้านอาหารที่พิเศษหรือมีอาการแพ้ คุณสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ล่วงหน้าได้ เพียงเลือกอาหารที่ตรงตามความต้องการทางโภชนาการทั้งหมดให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณก็พอ
 • การแปรงขน: การแปรงขน การอาบน้ำ การตรวจเล็บและการแปรงฟันจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของสุนัขที่คุณเลี้ยง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าต้นทุนของการแปรงขนจะเป็นเรื่องเวลามากกว่าเรื่องเงิน
 • หมัด เห็บ และพยาธิ: เราสามารถกำจัดและป้องกันปรสิตได้ด้วยการดูแลเป็นประจำ ซึ่งมีหลายวิธีให้เลือก โดยสัตวแพทย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องสำหรับคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณได้ 

ไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขก็คือไลฟ์สไตล์ของคุณเอง

 • บริการพาสุนัขเดินเล่น: หากคุณต้องออกจากบ้านเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปออกกำลังกายเองได้ คุณจำเป็นจะต้องจ้างคนพาสุนัขออกไปเดินเล่นหรือดูแลสุนัขเป็นประจำ
 • สถานรับฝากสุนัข: หากคุณเลือกที่จะเดินทางโดยไม่มีสัตว์เลี้ยงของคุณ คุณจำเป็นจะต้องจ่ายค่าบริการรับฝากสุนัขหรือค่าคนดูแลสุนัข
 • หนังสือเดินทางและวัคซีน: หากคุณเลือกที่จะเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของคุณ คุณต้องคำนึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงและสิ่งจำเป็นอื่นใดที่อาจมีขึ้นในวันหยุดของคุณ เช่น การนัดหมายกับสัตวแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนที่จำเป็นในประเทศปลายทาง

การรับสุนัขมาเลี้ยงอาจเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และความตื่นเต้นดีใจ อย่างไรก็ตาม ในด้านของปัจจัยในการเลี้ยง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข จะต้องนำมาพิจารณาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณได้อย่างดีที่สุดไปตลอดชีวิตของมัน


ดูเรื่องต้นฉบับ

แชร์บทความนี้...

Vetbasket

คุณอาจสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วย...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *