เกี่ยวกับVetBasket

เกี่ยวกับVetBasket

VetBasket สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันเรื่องราว มุมมอง ความรู้ และข้อมูลต่างๆ สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ รวมถึงคนรักสัตว์ทั่วไป ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ และหาข้อมูลใหม่ๆ ในการดูแลเลี้ยงของเราให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ VetBasket ยังเป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีต่อสัตวแพทย์ หรือที่สัตวแพทย์มีต่อเจ้าของสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน เพราะแท้ที่จริงแล้วเราทั้งคู่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ

“ต้องการให้สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักหายป่วย และกลับมามีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม จริงไหม…” ^^